Vaktmester Tjenester 2022-10-21T11:24:23+00:00

Vaktmester Tjenester

Vaktmester Tjenester

SRV AS har en egen instruks som alle ansatte jobber etter. Instruksen inneholder bl.a. sjekkpunkter som: Generell inspeksjon av eiendommen, skifte av defekte pærer/lysrør, kontroll av dører (smøring/justering), kontroll av tekniske installasjoner, avfallshåndtering, feiing, m.m.

Følg oss på sosiale medier

Description détaillée des médicaments