Vaktmester Tjenester 2017-10-23T09:40:35+00:00

Vaktmester Tjenester

Vaktmester Tjenester

SRV AS har en egen instruks som alle ansatte jobber etter. Instruksen inneholder bl.a. sjekkpunkter som: Generell inspeksjon av eiendommen, skifte av defekte pærer/lysrør, kontroll av dører (smøring/justering), kontroll av tekniske installasjoner, avfallshåndtering, feiing, m.m.

Følg oss på sosiale medier