Renhold 2022-09-01T11:11:02+00:00

Renhold

Renhold

SRV AS har lang erfaring og bred kompetanse med daglig renhold. Vi sørger for god opplæring, oppfølging og jevnlige kvalitetskontroller. Vi legger ekstra stor vekt på å ha kort responstid og korte kommunikasjonslinjer, noe som gjør at vi er fleksible og kan tilpasse oss nye ønsker på kort varsel.

Vi vektlegger trivsel hos våre egne ansatte, i trygg forvissning om at fornøyde medarbeidere også bidrar til fornøyde kunder. Gode rutiner og godt fagarbeid har gjort at vi har hatt en jevn vekst i 20 år. Vi i SRV AS leverer rett og slett godt renhold – en investering i verdier, trivsel og arbeidsmiljø.

Følg oss på sosiale medier

The customer has access to experienced writers and customer managers when you order paper writing services. They’re always available for assistance with your paper grade my paper writing needs they can offer discounts or advise on additional options. They will also offer free cost estimates and 24 hours of assistance to customers.